Veelgestelde vragen hypotheken en verzekeringen

Op deze pagina tref je veelgestelde vragen en onze antwoorden. Mocht je meer informatie over een hypotheek of verzekering willen, dan kan je ook vrijblijvend contact met ons opnemen. Voor contact, klik hier Contact-Zeevan-Hypotheken-en-Verzekeringen

U treft hier veelgestelde vragen over:

 

Hypotheken:

• Wanneer is oversluiten voor mij interessant?
Dat hangt van heel veel factoren af maar voorop moet staan dat de kosten die worden gemaakt voor het oversluiten van de hypotheek (boeterente, notariskosten, taxatie, advies- en bemiddelingskosten) ruimschoots worden terugverdiend in de nieuwe rentevaste periode)

• Wat kan ik maximaal lenen met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)?
Sinds 1 januari 2018 bedraagt de maximale hypotheek met NHG € 265.000,-. Dit wordt jaarlijks gebaseerd op de gemiddelde woningwaarde.

• Wat kan ik meefinancieren binnen mijn hypotheek?
Alle kosten die betrekking hebben met het aankopen en eventueel verbouwen van een woning en het afsluiten van de hypotheek mogen worden meegenomen in de hypotheek.

• Welke kosten bij de aanschaf van een huis moet ik zelf betalen en welke kosten kunnen binnen de hypotheek?
Sinds 1 januari 2018 mag de hypotheek maximaal 100% van de koopsom of marktwaarde van de woning bedragen, dus alles wat daar binnen past kan worden meegefinancierd, de rest van de kosten moet uit eigen middelen worden betaald.

 

Verzekeringen algemeen:

• Waarom zou ik alle verzekeringen bij 1 verzekeraar onderbrengen?
Hiermee voorkom je dat de dekkingen elkaar overlappen waardoor je teveel premie betaalt, ook voorkom je hiermee dat er gaten vallen tussen de verschillende dekkingen. Tenslotte zul je een aantrekkelijke pakketkorting krijgen als je alle verzekeringen onderbrengt in een pakket bij 1 verzekeraar.

• Kan ik mijn verzekeringen per direct opzeggen?
Alle schadeverzekeringen die langer dan een jaar hebben gelopen zijn per dag opzegbaar. Dit geldt ook voor levensverzekeringen waarvan de rechten niet zijn verpand aan een bank of verzekeringsmaatschappij.

• Wat is de opzegtermijn van mijn verzekeringen?
Voor schadeverzekeringen geldt over het algemeen een opzegtermijn van 1 maand, voor levensverzekeringen geldt meestal geen opzegtermijn.

 

Autoverzekering:

• Hoe wordt de premie van een autoverzekering berekend?
Er zijn heel veel factoren van invloed op de premie van een autoverzekering zoals, de leeftijd van de bestuurder, het gewicht van de auto, de cataloguswaarde van de auto (bij casco dekkingen), het aantal schadevrije jaren en de regio waarin de verzekerde woont.

• Wanneer moet ik een schade indienen en wanneer niet?
Bij een schuldschade is het verstandig om eerst te kijken of er sprake is van terugval in Bonus/Maluskorting waardoor de premie omhoog gaat. Als het schadebedrag kleiner is dan de premiestijging dan kan het verstandig zijn om de schade voor eigen rekening te nemen als die mogelijkheid er is. Verstandig is om dit te overleggen met je tussenpersoon.

• Hoe toon ik mijn schadevrije jaren aan?
Als je een autoverzekering opzegt dan zal de oude verzekeraar het aantal opgebouwde schadevrije jaren aanmelden bij Roydata, een landelijke database waar al deze gegevens worden opgeslagen. De nieuwe verzekeraar zal deze jaren dan weer in gebruik kunnen nemen op de nieuwe verzekeringspolis.

• Kan ik schade indienen zonder dat mijn premie weer omhoog gaat?
Dat is mogelijk als je heel veel schadevrije jaren hebt opgebouwd waardoor je na de terugval in Bonus/Maluskorting nog steeds de maximale korting blijft houden. Ook met een Bonus/Malusbeschermer mag je 1 schuldschade per verzekeringsjaar claimen zonder dat je terugvalt op de Bonus/Malusladder. Informeer hiernaar bij je tussenpersoon.

• Kan ik mijn autoverzekering stopzetten als mijn auto is geschorst?
Als het kenteken van een auto is geschorst dan vervalt ook de verzekeringsplicht en kan de dekking worden opgeschort. Let er wel op dat je de verzekering pas opschort als je van de RDW de bevestiging hebt gehad dat het kenteken is geschorst. Een dag te vroeg de verzekering opschorten kan een boete opleveren van ongeveer € 400,-.

 

Reisverzekering:

• Wat moet ik doen bij een ongeluk of ziekte in het buitenland?
In dat geval moet je direct contact opnemen met de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij waar je een reisverzekering hebt afgesloten. Ook kun je altijd een beroep doen op SOS International, de alarmcentrale voor alle samenwerkende verzekeringsmaatschappijen. Tenslotte kun je ook altijd contact opnemen met de 24-uurs servicedienst van je zorgverzekeraar. Je tussenpersoon wordt door de verzekeraar op de hoogte gesteld.

• Wat moet ik doen als er tijdens mijn vakantie iets wordt gestolen?
Je moet aangifte doen van diefstal of vermissing in het land waar dit zich heeft voorgedaan. Terug in Nederland vul je een schadeformulier in en samen met een kopie van de aangifte en de aankoopbon van het vermiste of gestolen voorwerp dien je dit in bij je verzekeraar of tussenpersoon.

• Geeft mijn reisverzekering wereldwijde dekking?
Dat hangt er vanaf welke dekking je hebt verzekerd. Met een Europa dekking ben je in alle landen van Europa verzekerd plus de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. Met een werelddekking ben je overal ter wereld verzekerd.

• Ben ik met mijn zorgverzekering niet al genoeg gedekt voor medische kosten in het buitenland?
Met je zorgverzekering ben je overal ter wereld gedekt tegen medische kosten maar dan wel tegen de in Nederland geldende tarieven. Heb je medische hulp nodig in het buitenland en zijn de zorgkosten daar hoger dan in Nederland dan betaal je het meerdere zelf. Een geneeskundige kostendekking op je reisverzekering vergoed deze extra kosten wel.

 

Inboedelverzekering:

• Is er een eigen risico bij een inboedelverzekering?
Dat verschilt per verzekeraar. Door het stijgende aantal schadeclaims door gevallen smartphones en tablets voeren steeds meer verzekeraars een eigen risico in voor schade aan kleine elektronische apparatuur.

• Wat is het risico van onderverzekerd zijn?
Als er sprake is van onderverzekering zal een verzekeraar slechts een deel van de daadwerkelijke schade uitkeren. Is bijvoorbeeld maar 80% van de inboedel verzekerd dan zal een verzekeraar bij schade ook 80% van het schadebedrag uitkeren. Dit voorkom je door ervoor te zorgen dat er een garantie tegen onderverzekering wordt opgenomen op de polis.

• Heeft oververzekerd zijn voordelen?
Nee, dat heeft geen enkel voordeel.

• Moet ik iets aan mijn inboedelverzekering doen bij een verhuizing?
Je verhuizing geef je door aan je verzekeringsmaatschappij of je tussenpersoon, zij zorgen er dan voor dat je inboedelverzekering meeverhuist en waar nodig wordt aangepast.

 

Opstalverzekering:

• Is een opstalverzekering verplicht?
Nee, een opstalverzekering is niet verplicht. Je loopt natuurlijk wel een heel groot financieel risico als je je woning niet verzekert tegen bijvoorbeeld brand- en stormschade. Overigens stellen de meeste hypotheekverstrekkers een opstalverzekering wel verplicht. Heb je dus een hypotheek op je woning dan is er wel sprake van een verplichte opstalverzekering.

• Moet mijn opstalverzekering bij dezelfde verzekeraar lopen als mijn inboedelverzekering?
Nee, dat is geen verplichting maar het kan wel heel verstandig zijn met het oog op het op elkaar aansluiten van de dekkingen en een eventuele pakketkorting.

• Heb ik ook een opstalverzekering nodig als ik een appartement heb?
Als je een (koop)appartement hebt dan is de opstalverzekering geregeld door de Vereniging van Eigenaren (VvE). De premie van deze opstalverzekering zit meestal verrekend in de servicekosten die je maandelijks betaalt.

• Wat doe ik met mijn opstalverzekering bij een verhuizing?
Als je een verhuist naar een huurwoning dan zal de opstalverzekering worden beëindigd. Verhuis je naar een andere koopwoning dan zal daar een nieuwe opstalverzekering voor worden afgesloten. Geef een verhuizing tijdig door aan je tussenpersoon dan zal hij ervoor zorgen dat alles goed geregeld wordt.

 

Rechtsbijstandverzekering:

• Welke kosten worden vergoed bij een rechtsbijstandverzekering?
Dat verschilt per verzekeraar en per gekozen dekking. In beginsel worden alle kosten voor juridische bijstand vergoed als er sprake is van een conform de polisvoorwaarden gedekt evenement. Het is dus zaak om je goed te laten informeren over de verschillende dekkingen.

• Mag ik met een rechtsbijstandverzekering zomaar een rechtszaak starten?
Ook zonder rechtsbijstandverzekering mag je een rechtszaak starten. Echter of de rechtsbijstandverzekering de kosten voor juridische bijstand vergoed is de vraag. Als de zaakbehandelaar van de rechtsbijstandverzekeraar de kans op succes te klein acht zullen zij geen dekking verlenen. Je hebt dan wel recht op het laten doen van een second opinion. Als hieruit komt dat er zeker wel een kans op succes is dan zal de rechtsbijstandverzekeraar alsnog dekking (moeten) verlenen.

• Ben ik gebonden aan een bepaalde advocaat of jurist met mijn rechtsbijstandverzekering?
In beginsel zul je worden bijgestaan door een jurist die werkzaam is bij de rechtsbijstandverzekeraar. Mocht het nodig zijn dan kan er in overleg met de verzekeraar een beroep worden op een externe advocaat of jurist.

 

Uitvaartverzekering:

• Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering?
Bij een uitvaartverzekering is het verzekerde bedrag specifiek bedoeld voor het betalen van een begrafenis of crematie. Daarnaast heeft een overlijdensrisicoverzekering (bijna) altijd een bepaalde looptijd, bij een uitvaartverzekering is de looptijd onbepaald.

• Heb ik een uitvaartverzekering nodig?
Als je over voldoende eigen middelen beschikt om de kosten van een uitvaart voor alle gezinsleden te betalen dan is een uitvaartverzekering niet nodig.

• Wat kost een uitvaart?
Dat hangt van heel veel factoren af maar gemiddeld wordt nu voor een crematie uitgegaan van ongeveer € 7.500,- en voor een begrafenis van ongeveer € 10.000,-. Dit is natuurlijk helemaal afhankelijk van persoonlijke wensen en keuzes die worden gemaakt door de nabestaanden.

• Wat gebeurt er als er na de uitvaart een bedrag overblijft van de uitkering van de verzekering?
Dat hangt van het gekozen product af. Is er sprake van een uitvaartzorgverzekering dan betaalt de verzekeraar de kosten van de uitvaart tot maximaal het verzekerde bedrag. Als de kosten lager uitvallen dan het verzekerde bedrag dan wordt er geen extra uitkering gedaan. Bij een uitvaartkostenverzekering wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden en valt een eventueel overgebleven bedrag in de nalatenschap van de overledene.

 

Overlijdensrisicoverzekering:

• Wat is het nut van een overlijdensrisicoverzekering?
Een overlijdensrisicoverzekering zorgt ervoor dat nabestaanden financieel goed verzorgd achterblijven na overlijden van de verzekerde. Het zorgt er dus voor dat er naast emotionele schade door het overlijden zo min mogelijk financiële schade ontstaat.

• Kan ik mijn uitvaart betalen met mijn overlijdensrisicoverzekering?
Als de overlijdensrisicoverzekering niet is verpand aan een hypotheek dan is dat in principe mogelijk. Het staat de nabestaanden vrij de uitkering naar eigen inzicht te besteden.

• Hoe hoog is de uitkering die ik nodig heb?
Dat hangt af van je persoonlijke en financiële situatie en de wensen die je hebt. Laat je hierover informeren door een onafhankelijk tussenpersoon.

• Kan een overlijdensrisicoverzekering tijdens de looptijd stop worden gezet?
Zolang een overlijdensrisicoverzekering niet is verpand aan bijvoorbeeld een hypotheek dan is er sprake van een eenzijdige overeenkomst die per dag kan worden opgezegd. Is een overlijdensrisicoverzekering wel verpand dan kan dit alleen met toestemming van de pandhouder.

• Waar is de premie van mijn overlijdensverzekering van afhankelijk?
Onder andere van je leeftijd, de looptijd, de hoogte van de dekking en je gezondheid op het moment van aanvragen van de verzekering. Daarnaast hanteren alle verzekeraars hun eigen tarieven.